jueves, 21 de julio de 2011

Sometimes I feel that I'm not here and then I ask me, where fuck am I?

No hay comentarios:

Publicar un comentario